Notació musical (2)

1. Relaciona les 8 categories amb tots aquests símbols: calderó, compàs, línia addicional, figura de negra, figura de corxera, blanca, clau de sol, clau de fa, silenci de corxera, compàs ternari, doble barra de repetició, nota, pianissimo, acord, alteració, títol de la peça, canvi de compàs, escala, armadura, indicació gradual de velocitat, compàs binari, pedal, pentagrama, sistema, temps, arpegi, punt de prolongació, mezzopiano, acord, lligadura de prolongació, indicació de metrònom, dedicatòria, instrument, any de naixement del compositor, pedal, caràcter dolç, lligadura d'expressió o legato.
  1. Altura
  2. Durada
  3. Timbre
  4. Dinàmica 

   -Figura de negra


  5. Velocitat (tempo
  6. Expressió (articulació)
  7. Repeticions
  8. Altres


  2. Llegeix el següent text amb atenció i relaciona'l amb les següents categories.


  • Altura
  • Durada
  • Timbre
  • Dinàmica
  • Tempo (Velocitat)
  • Articulació (Expressió)
  • Repeticions
  • Altres


  El meu nom és .......................... Tinc ......... anys i li he dedicat a ............... l’obra per a piano ”Notació musical”, escrita en un sistema de dos pentagrames, en compàs ternari i a una velocitat de metrònom igual a 120 pulsacions per minut. Té un caràcter dolç, i en el segon compàs dels quatre compassos de tota l’obra hi ha una indicació de velocitat gradual. L’última nota del tercer compàs és una corxera tant a la clau de sol com a la clau de fa, amb un puntet de prolongació i amb un calderó que precedeix un canvi de compàs i d’armadura. Ara mateix no recordo com sona la peça però, estic ben segur que podràs ajudar-me: escrivint l’altura de les notes i la durada exacta de les figures musicals. Suposo que afegiràs alguna lligadura d’expressió i una doble barra de repetició quan acabi l’obra. M’oblidava comentar-te que la intensitat del quart compàs és més piano que la del primer, però més forta que la del segon. Per cert, recordo que el peu dret es movia algun cop.

  3. Observa aquesta imatge i fes una partitura idèntica amb l'aplicació online Noteflight. Un cop l'hagis acabada fes una captura de pantalla, desa-la en format .jpeg. Recorda que has de canviar "Nom Cognoms (Any)" pel teu nom i cognom i l'any de naixement. La dedicatòria la pots fer als teus germans, pares o amics.