Notació musical (1)

1. Observa la següent partitura i respon les preguntes:
a. Quants sistemes hi ha en total?
b. Per a quins instruments està escrita aquesta obra?
c. En quina tonalitat està?
d. Encercla la nota més aguda i enquadra la més greu.
e. Com creus que és el tempo, ràpid o lent?
f. Assenyala les figures de prolongació de la durada.
g. De quina altra manera es pot escriure el compàs?
h. Quina de les quatre qualitats de la música no està representada gràficament?
i. Assenyala on és l’armadura?
j. Assenyala les lligadures d’expressió.
2. Observa la següent imatge i relaciona amb fletxes els símbols musicals: