Durada
  • Quines paraules del Glossari tenen relació amb la unitat de La Durada?
  • Amb l'aplicació Noteflight crea una partitura de piano en compàs d'1/4. Has d'eliminar el pentagrama de clau de fa.
  • Pàgines del llibre: 55-82
  • més activitats